chao-son-tra

Cháo Sơn Tra

Cháo Sơn Tra – Chi Sơn tra hay chi Táo gai, một số tài liệu còn gọi là sơn trà hoặc đào gai, là một chi lớn chứa các loài cây bụi và cây gỗ trong họ Hoa hồng, có nguồn gốc ở khu vực ôn đới Bắc bán cầu tại châu Âu, châu Á

Read More
Kêu gọi hành động hình ảnh biểu ngữ
x

Lost Password