Món cháo

x
Nguyên liệu
 • Long quy: 15g
 • Bán biên liên: 15g
 • Thảo hà sa: 15g
 • Ý dĩ nhân: 100g

Cháo Long Quy Ý Nhân

Cháo Long Quy Ý Nhân – Sau đây Chef Of King sẽ gửi đến bạn món Cháo Long Quy Ý Nhân,…

(0 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Bán chi liên: 15g
 • Có lưỡi rắn mai hoa: 30g
 • Gạo: 100g

Cháo Bán Chi Liên

Cháo Bán Chi Liên – Sau đây Chef Of King sẽ hướng dẫn bạn làm món Cháo Bán Chi Liên thơm…

(0 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Nấm hương: 30g
 • Đậu phụ non: 400g
 • Củ mã thầy: 60g
 • Hành thái nhỏ: 9g
 • Dầu ăn: 10g
 • Bột hồ tiêu: 2g
 • Muối ăn: 5g

Canh Đậu Phụ Nấm Hương Mã Thầy

Canh Đậu Phụ Nấm Hương Mã Thầy – Sau đây Chef Of King sẽ gửi đến bạn món Canh Đậu Phụ…

(5 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Mướp: 500g
 • Gạo tẻ: 200g
 • Sơn dược tươi: 200g
 • Muối: 5g

Cháo Mướp Gạo Tẻ

Cháo Mướp Gạo Tẻ – Sau đây Chef Of King sẽ hướng dẫn bạn làm món Cháo Mướp Gạo Tẻ có…

(5 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Mã thầy tươi: 150g
 • Gạo tẻ: 150g

Cháo Củ Mã Thầy

Cháo Củ Mã Thầy – Sau đây Chef Of King sẽ hướng dẫn bạn làm món Cháo Củ Mã Thầy thơm…

(5 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Toàn quát lâu: 15g
 • Ngũ tinh thảo: 30g
 • Bí đao: 15g
 • Ý dĩ nhân: 30g
 • Đường trắng: 10g

Cháo Toàn Quát Lâu Ý Dĩ

Cháo Toàn Quát Lâu Ý Dĩ – Sau đây Chef Of King sẽ hướng dẫn bạn làm món Cháo Toàn Quát…

(0 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Bạch cập: 50g
 • Kim ngân hoa: 25g
 • Bồ công anh: 25g
 • Gạo: 50g

Cháo Bạch Cập Ngân Hoa

Cháo Bạch Cập Ngân Hoa – Sau đây Chef Of King sẽ hướng dẫn bạn làm món Cháo Bạch Cập Ngân…

(0 / 5)
x
Nguyên liệu
 • Tiên hạc thảo: 30g
 • Hồng táo: 20 quả
 • Gạo nếp: 50g

Cháo Tiên Hạc Thảo Hồng Táo

Cháo Tiên Hạc Thảo Hồng Táo – Sau đây Chef Of King sẽ hướng dẫn bạn làm món Cháo Tiên Hạc…

(0 / 5)
Kêu gọi hành động hình ảnh biểu ngữ
x

Lost Password