Đội ngũ Đầu bếp

 • Arthur Gaon 1

  Arthur Gaon

  Head Chef

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut…

 • Julia Shumway 2

  Julia Shumway

  Executive Chef

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut…

 • Raul Violette 3

  Raul Violette

  Assistant Chef

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut…

 • Master Chef 4

  Master Chef

  Assistant Chef

  Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut…

Kêu gọi hành động hình ảnh biểu ngữ
x

Lost Password