Phát hiện nhiều mẫu thịt chứa chất độc

Phát hiện nhiều mẫu thịt chứa chất độc 1“Trong 114 mẫu thịt gà và thịt lợn lấy tại Hà Nội được phân tích cho thấy, có 5 mẫu có dư lượng chất cấm sử dụng Salbutamol và 18 mẫu có dư lượng Clenbuterol.

Xem thêm…

Gửi một bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kêu gọi hành động hình ảnh biểu ngữ
x

Lost Password